27.03.2010

Wielkie przestawianie zegara w Materze

Dziś w nocy zmieniamy czas z zimowego na letni - wszyscy przestawimy nasze mniejsze lub większe zegary i zegarki. Co zatem wyjątkowego w przestawianiu zegara w Materze?

19.03.2010

07.03.2010

Perełki Basilicaty w video promującym region

Bardzo polecamy Wam krótki film "Basilicata in scena", zrealizowany przez APT Basilicata, organizację regionalną zajmująca się promocją Bazylikaty.
Film prezentuje wybór najpiękniejszych miejsc Basilicaty. Podkreślono zwłaszcza różnorodność krajobrazu i architektury, którą region zaskakuje turystów.

Polecamy! :)