07.03.2010

Perełki Basilicaty w video promującym region

Bardzo polecamy Wam krótki film "Basilicata in scena", zrealizowany przez APT Basilicata, organizację regionalną zajmująca się promocją Bazylikaty.
Film prezentuje wybór najpiękniejszych miejsc Basilicaty. Podkreślono zwłaszcza różnorodność krajobrazu i architektury, którą region zaskakuje turystów.

Polecamy! :)

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza